Μενού από σκληρό χαρτόνι, με εξώφυλλο επενδυμένο με βινυλικό υλικό, με πυρογραφία στο εξώφυλλο. Συγκρατεί το εσωτερικό με ορειχάλκινες βίδες.

ΕΝ ΠΛΩ

3-304