Αρωματικό κερί χώρου, σε γυάλινη βάση, φιλοτεχνημένο με έργα Van Gogh σε ειδικό κουτί

6-151