Αρωματικό κερί χώρου, σε γυάλινη αμμοβολημένη βάση, φιλοτεχνημένο με τις αμυγδαλιές του Van Gogh σε ειδικό κουτί

6-152